Uralfloden är en 2 428 km lång flod. Den löper från Uralbergen i norr till Kaspiska havet i söder, och utgör således en del av gränsen mellan Asien och Europa.